„JÓZEF WIŁKOMIRSKI POZOSTAJE WŚRÓD NAS” – PUBLIKACJE