Kategorie
wydarzenia

INFORMACJE O WSPARCIU

Szanowni Czytelnicy

W związku z ograniczonymi funduszami nasza biblioteka boryka się z trudnościami w powiększaniu swoich zasobów, zapewnieniu dostępu do najnowszych książek, urozmaiceniu oferty czasopism i materiałów edukacyjnych.
Zwracamy się z prośbą o wsparcie, które sprawi, że nasza oferta będzie bardziej atrakcyjna.

Wpłat można dokonywać:

na konto nr 11 1160 2202 0000 0004 9293 4721
w Banku Millenium S.A. z dopiskiem „darowizna”

lub

w kasie mieszczącej się w Dziale Księgowości
Rynek 9, I piętro, pokój nr 15

Dziękujemy serdecznie za wszystkie dokonane wpłaty!