Kategorie
wydarzenia

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI OD 1 WRZEŚNIA

Informujemy, że Biblioteka pod Atlantami działa w „normalnych” godzinach otwarcia, z którymi można zapoznać się pod poniższym linkiem: https://atlanty.pl/godziny-otwarcia/

Przypominamy o stosowaniu maseczek, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu limitu osób w pomieszczeniach bibliotecznych.

Z czytelni czasopism mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym, obligującym Państwa do:
• zasłonięcia nosa i ust,
• dezynfekowania rąk,
• zachowania dystansu 1,5 metra względem innych osób.

Korzystanie z czytelni prasy jest możliwe w czasie nie dłuższym niż jedna godzina.

Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym, obligującym Państwa do:
• zasłonięcia nosa i ust,
• dezynfekowania rąk,
• zachowania dystansu 1,5 metra względem innych osób.

Przy stanowisku komputerowym może przebywać maksymalnie 1 osoba w czasie nie dłuższym niż 1 godzina. Po każdej sesji dokonywana jest dezynfekcja biurek, mysz i klawiatur.

W związku z koniecznością ograniczenia liczby dostępnych komputerów zalecamy dokonywania rezerwacji stanowiska drogą elektroniczną lub telefoniczną bezpośrednio w danym dziale lub filii.

OSOBY, KTÓRE NIE ZASTOSUJĄ SIĘ DO POWYŻSZYCH ZASAD, NIE MOGĄ KORZYSTAĆ ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH.