Kategorie
wydarzenia

Jak zapisać się do biblioteki?

1. Przy zapisie do Biblioteki należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, a po zapoznaniu się z Regulaminem, wypełnić deklarację czytelniczą (zobowiązanie) i podpisać ją.
2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:
a) zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu korzystania z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteki pod Atlantami”,
b) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bibliotekę w ramach uprawnień wynikających z Ustawy o bibliotekach, przepisów Ustawy o statystyce publicznej i Ustawy o ochronie danych osobowych,
c) przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
3. Użytkownika niepełnoletniego do Biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje za niego w jego imieniu deklarację czytelniczą (zobowiązanie), jednocześnie przejmując odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki.
4. Przy zapisie do wybranych działów/filii bibliotecznych (Załącznik nr 3) Użytkownik otrzymuje kartę biblioteczną, która uprawnia go do korzystania z ich zbiorów.
wróć do listy pytań