Kategorie
wydarzenia

WYSTAWA REGIONALIÓW ZE ZBIORÓW KAZIMIERZA KOZAKIEWICZA

Serdecznie zapraszamy na wystawę wyboru z domowej kolekcji regionaliów Kazimierza Kozakiewicza.

W Wałbrzychu Kazimierz Kozakiewicz znany jest jako geolog, regionalista, kolekcjoner i fotografik. Jego zainteresowania pozazawodowe są bardzo szerokie. Do głównych należą: historia oraz rozwój gospodarczy Wałbrzycha i okolic, geologia regionalna oraz mineralogia i petrografia Dolnego Śląska, przyroda nieożywiona (szczególnie Sudetów), ekologia, turystyka, historia estetyki i sztuki, muzealnictwo, teoria i historia kolekcjonerstwa (zwłaszcza geologicznego), historia nauk geologicznych, poezja, aforystyka. Zbiera publikacje z zakresu swoich zainteresowań oraz okazy geologiczne (głównie minerały), uprawia turystykę (od kilku lat ogranicza ją do Sudetów) i fotografuje.

Wystawę obejrzeć można od 17 listopada do 30 grudnia.