Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych, wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” z siedzibą w Wałbrzychu 58-300, Rynek 9, reprezentowana przez Dyrektora – Renatę Nowicką.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Biblioteki, w tym – zapewnienie bezpiecznego udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych.
 3. Biblioteka przetwarza następujące dane użytkownika:
  1. imię i nazwisko
  2. PESEL
  3. adres zamieszkania
  4. informacja dotycząca aktywności zawodowej
  5. numer karty bibliotecznej
  6. numer telefonu
  7. adres e-mail.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych od a) do d) nie będzie możliwe korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 5. W obiektach Biblioteki, w celu ochrony osób i mienia, prowadzony jest monitoring wizyjny.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania przeniesienia lub zaprzestania przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z przepisów i Regulaminu Biblioteki.
 11. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” jest Ewelina Sadowska, email: iod@atlanty.pl, tel. tel. 74 6483724 lub 74 64 83700.

„Biblioteka pod Atlantami” na Facebooku:

 1. Celem umieszczenia linku do Facebook na stronie Biblioteki jest przekazywanie informacji o działalności Biblioteki osobom korzystającym z Facebooka.
 2. Informujemy, że Facebook może przetwarzać takie dane jak: adres IP, login, dane podane w profilu publicznym. Korzystając z aktywności osoby przeglądającej administrator Facebooka ma możliwość przejrzenia jej profilu publicznego, a także skontaktowania się z nią poprzez dostępny w Facebook komunikator.
 3. Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych.
 4. Więcej informacji znajduje się na stronach: