Wystawa ”Andrzej Szeles – twórca wałbrzyski”

2 marca – 14 kwietnia

Serdecznie zapraszamy na wystawę retrospektywną Andrzej Szeles – twórca wałbrzyski.

Przygotowaliśmy wystawę dokumentującą twórczość i pracę tej szczególnej postaci w historii powojennego Wałbrzycha. Urodzony 18 października 1936 roku w Garwolinie, od 1946 roku zamieszkał w Wałbrzychu. Po studiach w Toruniu włączył się w działalność odmłodzonego grona artystów wałbrzyskich, którzy po okresie pionierskim oraz późniejszym, grupy „Wałbrzych” próbowali tchnąć nowe życie w niewielkie jeszcze tradycje plastyczne. Podjął pracę nauczyciela w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu, następnie także w II LO. Z tych czasów pamiętany jest jak, przy tablicy, zajmująco, świetną polszczyzną opowiada i jednocześnie rysuje lewą ręką, z humorem komentując swoje prace. Następnie kierował wałbrzyskim Biurem Wystaw Artystycznych, a od 1972 roku pełnił funkcję plastyka miejskiego. W pamięci wałbrzyszan zapisał się pewnie najmocniej jako rysownik, który cotygodniowym komentarzem satyrycznym towarzyszył czytelnikom Trybuny Wałbrzyskiej. Lata transformacji ustrojowej wypełnił pracą w tzw. sektorze prywatnym, realizując projekty grafiki użytkowej, a także w prywatnej działalności gospodarczej już poza twórczością artystyczną. Zaskoczeniem była jego nagła śmierć 22 listopada 2010 roku.

 Na wystawie pokazujemy przede wszystkim grafikę, także exlibrisy, z których słynął i które upodobał Andrzej Szeles, rysunek satyryczny, projekty użytkowe, medale, plakaty, patery ceramiczne, twórczość malarską, osobiste pamiątki. Wystawa jest niewątpliwie cofnięciem się w czasie do tłustych lat plastyki wałbrzyskiej, kiedy można było mówić o bogatym i różnorodnym dorobku twórców. Dzisiejsza perspektywa gospodarki rynkowej i nowych warunków ustrojowych nakazuje nam weryfikować minione osiągnięcia, dyskutować o realiach historycznych, włączać lub wyłączać ze zbiorowej świadomości rolę twórców dla kształtowania poziomu kulturalnego społeczeństwa. Nasza wystawa jest głosem, w tej trwającej na marginesie życia politycznego dyskusji o teraźniejszości i przyszłości życia kulturalnego w Wałbrzychu.

Uroczystego otwarcia dokonamy, w obecności przyjaciół i współpracowników Andrzeja Szelesa 2 marca o godzinie 17-tej. Spróbujemy wspomnieć twórcę, przyjaciela, kolegę.

Zaproszenie