Zajęcia dla seniorów

W piątek 9 marca o godz. 13.00 rozpoczynamy cykl spotkań z Seniorami w Akademii Młodych. Prowadzone będą zajęcia multimedialne edukacyjne, prelekcje filmów tematycznych, np. krajoznawcze, edukacja zdrowotna – zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników spotkań. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 74 648 37 29 lub 74 648 37 07. Liczba miejsc ograniczona.