Zasady korzystania z biblioteki

Jak zapisać się do biblioteki?

Żeby zapisać się do biblioteki należy okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL, zapoznać się z Regulaminem, a także czytelnie wypełnić i podpisać deklarację czytelniczą.

Zapis do Biblioteki i korzystanie z jej zbiorów są bezpłatne.

Użytkownika niepełnoletniego do Biblioteki zapisuje rodzic lub opiekun prawny, który podpisuje w jego imieniu deklarację czytelniczą.

Przy zapisie Użytkownik otrzymuje bezpłatną kartę biblioteczną, która uprawnia go do korzystania ze zbiorów. Karta umożliwia korzystanie ze zbiorów we wszystkich działach i filiach Biblioteki.

Co zrobić w przypadku zgubienia karty czytelnika?

W takim przypadku konieczne jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie dowolnego działu/filii osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną, w celu zablokowania możliwości posługiwania się utraconą kartą przez osobę nieuprawnioną.

Ile zbiorów można wypożyczyć jednorazowo?

W Bibliotece centralnej jednorazowo można wypożyczyć:
– 10 książek;
– 10 jednostek ze zbiorów specjalnych (książki mówione, zbiory muzyczne, filmy, gry komputerowe, kursy językowe, encyklopedie multimedialne);
– 10 czasopism;

W filiach bibliotecznych jednorazowo można wypożyczyć:
– 10 książek;
– 5 jednostek ze zbiorów specjalnych (książki mówione, zbiory muzyczne,
filmy, gry komputerowe, kursy językowe, encyklopedie multimedialne);
– 5 czasopism.

Na jaki czas wypożyczane są zbiory?

Książki tradycyjne i mówione, kursy językowe, czasopisma wypożyczane są na 30 dni. Książki z księgozbioru podręcznego (z wyłączeniem wydawnictw encyklopedycznych, albumowych i innych cennych) oraz zbiory specjalne wypożyczane są na 14 dni.

Jakie są konsekwencje nieterminowego zwrotu zbiorów?

Za przekroczenie terminu zwrotu:

– książek, audiobooków, kaset magnetofonowych, płyt analogowych oraz płyt CD do nauki języków obcych kara wynosi 0,20 zł od jednego egzemplarza i za każdy dzień po terminie zwrotu.

– płyt CD i DVD, DVD Blu-ray kara wynosi 1 zł od jednego egzemplarza i za każdy dzień po terminie zwrotu.

Czy można przesunąć termin zwrotu zbiorów?

Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych Użytkowników

Co zrobić w przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów?

W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do odkupienia nowego egzemplarza lub innego wydania tego samego tytułu, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania ustalanego od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia.

Czy w bibliotece można korzystać z Internetu?

Ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu może bezpłatnie korzystać każda osoba po zapoznaniu się z Regulaminem, po okazaniu dokumentu tożsamości i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Stanowiska internetowe służą do zaspokajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Czas korzystania z Internetu jest ograniczony do 1 godziny. Może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą bibliotekarza do 2 godzin, jeżeli nie zgłosili się kolejni Użytkownicy. Praca na komputerach, ze względów bezpieczeństwa, jest monitorowana

Zobacz także:
Regulaminy obowiązujące w PiMBP „Bibliotece pod Atlantami”