Bibliografia powiatu
wałbrzyskiego


Baza bibliograficzna „Bibliografia Powiatu Wałbrzyskiego” jest częścią „Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska” współtworzonej przez 24 biblioteki województwa dolnośląskiego w ramach ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji. Bibliografia Powiatu Wałbrzyskiego opracowywana jest w Dziale Informacji Naukowej i Czytelń „Biblioteki pod Atlantami”. Jej zakres tematyczny jest wszechstronny, uwzględnia materiały dotyczące w swojej treści powiatu wałbrzyskiego i dawnego województwa wałbrzyskiego (do roku 1998). Rejestruje opisy artykułów z czasopism od roku 1947 do chwili obecnej, przy czym opisy bibliograficzne do roku 1977 drukowane były w „Rocznikach Województwa Wałbrzyskiego”. Bibliografia Województwa Wałbrzyskiego jest do wglądu w formie drukowanych tomów za lata 1994-1996. Od roku 1997 opisy są dostępne wyłącznie w bazie elektronicznej.

Wyszukiwanie w „Bibliografii Powiatu Wałbrzyskiego”:

Baza zawiera informacje o wybranych artykułach z czasopism – czego dotyczą, gdzie i kiedy się ukazały. Pełni funkcję czegoś w rodzaju indeksu lub spisu treści do kilkudziesięciu czasopism i umożliwia szybkie dotarcie do informacji o artykułach na temat powiatu wałbrzyskiego – jego historii, kultury, gospodarki, polityki, środowiska geograficznego. Wyszukiwanie można prowadzić wg następujących kryteriów:  autora, dokładnego tytułu, tematu (hasła przedmiotowego). Po wybraniu indeksu i wpisaniu odpowiedniego słowa lub frazy klikamy przycisk „szukaj”. Na stronie wyświetli się lista artykułów odpowiadających naszemu zapytaniu wraz z numerem porządkowym po lewej stronie. Aby zobaczyć zawartość należ kliknąć w numer i następnie w przycisk „rozwiń”.


WEJŚCIE do „BIBLIOGRAFII POWIATU WAŁBRZYSKIEGO”: katalog.atlanty.pl

WEJŚCIE do Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego: http://www.dzb.pl