Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Koła w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest ogólnopolską, samorządną organizacją o charakterze fachowym i naukowym. Zrzesza bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i informacja naukową oraz inne osoby związane z bibliotekami.

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska bibliotekarskiego, a także kreowanie pozytywnego wizerunku biblioteki i zawodu bibliotekarza.

Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata. Zjazd dokonuje wyboru organów wykonawczych. Na czele organizacji stoi Zarząd Główny. Przewodniczącą SBP w kadencji 2022-2025 jest Barbara Budyńska

Link na stronę Stowarzyszenia: http://www.sbp.pl/sbp/dzialalnosc

Corocznym świętem bibliotekarzy jest dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony 8 maja. Jest to święto okolicznościowe służące popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie. W tym dniu wyróżnia się osoby obchodzące jubileusz pracy zawodowej oraz osoby, które otrzymały tytuł Bibliotekarza Roku za wkład i ponadstandardowe osiągnięcia w pracy bibliotekarza.

Zapisy do SBP przyjmowane są w Kołach SBP na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

Koło SBP przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu zrzesza obecnie 44. członków.

Przewodnicząca:
Jolanta Poważyńska
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”
ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
tel.74/648 37 27
e-mail: sbp.kolowalbrzych@wp.pl

Sekretarz:
Małgorzata Kusz
Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”
ul. Andersa 137, 58-304 Wałbrzych
tel. 74/ 648 37 45

Skarbnik:
Monika Majewska
Oddział Dziecięco-Młodzieżowy PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”
ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 648 37 07

Nr konta bankowego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu SBP we Wrocławiu
Bank BNP Paribas
04 1600 1462 1747 7765 6000 0001

Składka miesięczna wynosi 8,00 zł (emeryci 4,00 zł).