Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Koła w Wałbrzychu

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jest ogólnopolską, samorządną organizacją o charakterze fachowym i naukowym. Zrzesza bibliotekarzy, pracowników informacji naukowej, pracowników naukowych zajmujących się bibliotekoznawstwem i informacja naukową oraz inne osoby związane z bibliotekami.

Misją SBP jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska bibliotekarskiego, a także kreowanie pozytywnego wizerunku biblioteki i zawodu bibliotekarza.

Wizją działalności Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni partnerskiej dla rozwoju bibliotek w społeczeństwie wiedzy.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata. Zjazd dokonuje wyboru organów wykonawczych. Na czele organizacji stoi Zarząd Główny. Przewodniczącą SBP w kadencji 2017-2021 jest Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.

Link na stronę Stowarzyszenia: http://www.sbp.pl/sbp/dzialalnosc

Zjazd dokonuje wyboru organów wykonawczych. Na czele organizacji stoi Zarząd Główny. Przewodniczącą SBP w kadencji 2017-2021 jest Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska.

Corocznym świętem bibliotekarzy jest dzień Bibliotekarza  i Bibliotek obchodzony 8 maja. Jest to święto okolicznościowe służące popularyzacji książki i bibliotek w społeczeństwie. W tym dniu wyróżnia się osoby obchodzące jubileusz pracy zawodowej, osoby wyróżniające się w sposób szczególny w pracy bibliotekarza, przyznawany jest tytuł Bibliotekarza Roku.

Koło SBP przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu zrzesza obecnie 41. członków.

Przewodnicząca:
Jolanta Poważyńska
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”
ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych
tel.74/648 37 27
e-mail: sbp.kolowalbrzych@wp.pl

Sekretarz:
Małgorzata Kusz
Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”
ul. Andersa 137, 58-304 Wałbrzychtel.
74/ 648 37 45

Skarbnik:
Natalia Łagan
Miejska Biblioteka Publiczna Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach
pl. Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce

Nr konta bankowego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu SBP we Wrocławiu
Bank BNP Paribas
04 1600 1462 1747 7765 6000 0001