Pracownia Regionalna

Pracownia regionalna
Rynek 9
58-300 Wałbrzych
tel. 74 648-37-17
e-mail: region@atlanty.pl

kierownik: Sława Janiszewska

czynna:
poniedziałek 12.00-18.00
wtorek-piątek 10.00-18.00
sobota 9.00-15.00

Pracownia regionalna gromadzi i udostępnia na miejscu wydawnictwa dotyczące Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem byłego województwa wałbrzyskiego, Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Są to głównie książki (wśród nich niewielka kolekcja publikacji niemieckojęzycznych), czasopisma (prasa dolnośląska, pisma lokalne, gazetki szkolne, parafialne, periodyki prywatne), wycinki prasowe, zbiory kartograficzne (plany, mapy, grafika), widokówki, fotografie, przeźrocza, taśmy magnetofonowe i wideokasety, oraz inne dokumenty życia społecznego (plakaty, afisze, katalogi, programy, statuty i regulaminy).

Zasady korzystania ze zbiorów
Wszystkie zbiory regionalne udostępniane są wyłącznie na miejscu. O możliwości i sposobie kopiowania udostępnianych materiałów decyduje bibliotekarz. Pracownicy działu udzielają informacji na miejscu lub telefonicznie.

Formy pracy

Edukacja regionalna
Zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej w różnym wieku. Ich celem jest poszerzanie wiedzy na temat miasta i regionu w zakresie historii, kultury i przyrody.
Tematyka zajęć:
– Daisy – Stokrotka z Książa
– Tajemnice Wałbrzycha – Mauzoleum
– Herb Wałbrzycha i jego dzieje
– W kręgu legend wałbrzyskich
– Historia Wałbrzycha – jak powstawało miasto
– Wałbrzyski Rynek i jego historia
– Znani wałbrzyszanie
– Koleją ze Świebodzic do Wałbrzycha
– Koleją przez Góry Wałbrzyskie i Sowie
– Tropem wrocławskich krasnali
– Zielony wałbrzych – parki i ich historia.

Spotkania jachimowiczowskie
Lekcje biblioteczne i zajęcia literackie poświęcone twórczości wałbrzyskiego poety Mariana Jachimowicza.

Spotkania z regionem – spotkania autorskie, promocje książek, prelekcje i prezentacje multimedialne związane tematycznie z miejscami i ludźmi ważnymi dla regionu, jego historii i kultury.

Poetycki region – spotkania promujące twórczość naszych poetów, wieczorki poetyckie i minispektakle.

Z szuflady Pracowni Regionalnej

Zakładki do książek

Część kolekcji  to materiały promujące czytelnictwo i imprezy „Biblioteki pod Atlantami”. W naszych zbiorach  znajdują się także zakładki reklamowe zawierające informacje o wałbrzyskich instytucjach, zabytkach i miejscowościach oraz nowościach wydawniczych. Mogą  one przybierać różne formy i mieć praktyczne zastosowania – służyć jako informator, kalendarz, linijka itp.

.

Czasopisma bezpłatne  regionalne i lokalne

Prezentowane tytuły są dostępne w Czytelni Czasopism (stan na 2021 r.). Starsze roczniki  bądź tytuły, które przestały się ukazywać są magazynowane. Ważniejsze artykuły rejestrujemy w bibliografii regionalnej.

Tomiki poetyckie

Duży zbiór tomików poetyckich o niskich nakładach, obejmujący twórców z regionu i dawnego województwa wałbrzyskiego. Tomiki takie wydawane są przez osoby prywatne, małe wydawnictwa, fundacje lub stowarzyszenia. Niekiedy są efektem wygrania konkursu literackiego, w którym publikacja jest nagrodą.

Druki drugiego obiegu

Zbiór czasopism drugiego obiegu, prasy bezdebitowej i prasy solidarnościowej wydawanych przez Komitet Obrony Robotników, NSZZ Solidarność i Organizację Solidarność Walcząca.

 Obejmuje on ok. 30 tytułów ukazujących się w Wałbrzychu i województwie wałbrzyskim  w latach 1980 1990 oraz egzemplarze  reaktywowanego czasopisma Niezależne Słowo lata 2015,2016. Posiadamy także  ok. 130 tytułów czasopism z różnych regionów Polski z lat 1977-1999.

W naszych zbiorach znajdują się również  plakaty, zdjęcia, ulotki, biuletyny, kartki powielaczowe (komunikaty) oraz materiały związane z pierwszymi wolnymi wyborami z 1989 r. i 1990 r.

Gazetki szkolne

Pracownia Regionalna posiada duży zbiór gazetek szkolnych, pierwsze trafiły do naszej biblioteki w 1995 r. Tworzone były przez uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Nieliczne szkoły przekazują gazetki szkolne do dnia dzisiejszego.

Regionalne roczniki statystyczne

Druki niemieckie z przełomu XIX i XX wieku w Bibliotece pod Atlantami

Książki teleadresowe

Materiały informacyjne dotyczące wałbrzyskiej biblioteki wydane w latach 1948-2015

Wycinki prasowe

Kroniki szkolne

Serwisy fotograficzne

Miesięczna Kronika Fotograficzna KAW (woj. wałbrzyskie) rok 1978,79,80
Dolnośląska Kronika Fotograficzna KAW (oddział we Wrocławiu) rok 1982,83,84
Serwisy Centralnej Agencji Fotograficznej rok 1973 i 1986

Jednodniówki, gazetki okazjonalne,
parafialne i reklamowe

Katalogi wystawowe

Materiały multimedialne

Mapy

Materiały promocyjne

Kalendarze XX i XXI wiek

Medale pamiątkowe i okolicznościowe

Pocztówki z regionu wałbrzyskiego (przedwojenne i współczesne)

Patery i talerze ozdobne

Exlibrisy

Przypinki, plakietki, badziki, buttony

plakietka z jęz. fr. – tabliczka, płytka, tarcza
badzik z  jęz. ang. – odznaka, odznaczenie
button z jęz. ang. – guzik

Proporczyki

Etykiety zapałczane