Regulaminy


Regulaminy obowiązujące w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” (w formacie PDF)

Zobacz także:
Zasady korzystania z usług i zbiorów PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”