Modernizacja Filii nr 1 na Nowym Mieście

Miło nam poinformować, że dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej możemy zrealizować projekt: Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu (numer projektu: RPDS.04.03.04-02-0001/19).

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałania 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW (schemat B).

Projekt komplementarny stanowi element kompleksowego programu rozwoju oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu.

Główny cel projektu: „Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.”

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. Znajdujący się na parterze lokal zostanie gruntownie przebudowany, by możliwe było przeniesienie do niego oddziałów dziecięcego i dla dorosłych, funkcjonujących w różnych lokalizacjach. Zmieniony zostanie układ pomieszczeń, w celu stworzenia atrakcyjnych i komfortowych stref dla dorosłych i dla dzieci. Powstanie sala spotkań, która prócz działalności kulturalnej, przeznaczona będzie na potrzeby lokalnej społeczności. Prace obejmą dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i zwiększenie jego efektywności energetycznej. W wyniku przebudowy lokalu udostępniony zostanie nowy obiekt do prowadzenia działalności kulturalnej, kompleksowo odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności, zdiagnozowane podczas analizy popytu. W obiekcie udostępniona zostanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej, o pow. 357,24m2. Lokal wyposażony będzie w niezbędne meble i sprzęt, w tym urządzenia multimedialne.

Termin realizacji: 14.05.2019 – 15.06.2021

Wartość całkowita projektu: 1 186 774,53PLN; Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 008 758,35 PLN


Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania władz Wałbrzycha i dyrekcji Biblioteki pod Atlantami z dziennikarzami 4 września 2020 roku w remontowanej nowej siedzibie Filii nr 1.
link do relacji


Fotorelacja z budowy – wrzesień

Jak wygląda przyszła nowoczesna siedziba Filii nr 1? Bardzo… przyszłościowo ?

Fotorelacja z budowy – listopad

Nowa siedziba Filii nr 1 na Nowym Mieście nabiera rumieńców, choć do pełnej krasy jeszcze daleko…

Fotorelacja z budowy – styczeń

Tylko patrzeć, jak przywiozą meble…

Fotorelacja z budowy – luty

Nowa siedziba nabiera rumieńców.

Fotorelacja z budowy – kwiecień

Na zdjęciach widać, że do otwarcia nowej siedziby Filii nr 1 „Bliżej jak dalej”. Tylko patrzeć, aż pojawią się regały, na nich książki, a między regałami… czytelnicy!!!

Fotorelacja z budowy – maj

W wypadku nowej siedziby Filii nr 1 na Nowym Mieście powiedzenie „Francja elegancja” pasuje jak ulał. Jak widać, wnętrze jest już wykończone, pojawiła się już nawet pierwsza książka. Niedługo dołączą meble i kolejne książki, bibliotekarze, aż wreszcie Wy – nasi Czytelnicy!! A to wszystko „już za chwileczkę, już za momencik…”

Fotorelacja z urządzania – czerwiec

Dawno nie pokazywaliśmy Wam nowej siedziby Filii nr 1 na Nowym Mieście. Nie pokazywaliśmy, bo pachnące farbą wnętrza opuścili robotnicy budowlani, a weszli do nich stolarze, którzy zamontowali meble. Teraz jeszcze kilka innych drobnych robót i można wnosić książki!!!

Fotorelacja z otwarcia – 30 sierpnia

Dzień otwarcia za nami, a przed nami wiele dni działalności Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym. Zapraszamy nie tylko do skorzystania z bogatej oferty zbiorów i zajęć, jaką oferuje ta filia, ale i do jej współtworzenia, ponieważ placówka ta jest po to, żeby mieszkańcy Nowego Miasta mogli znaleźć w niej jak i stworzyć swoje kulturalne miejsce w dzielnicy.