Tydzień słowiański

W przedsięwzięciu promującym zapomnianą już nieco, ale ostatnio wracającą do łask naszą słowiańską przeszłość wykorzystamy tematykę związaną z kulturą Słowian, stanowiącą płaszczyznę, na której będą mogły spotkać się zróżnicowane grupy wiekowe i społeczne, zarówno jako odbiorcy i animatorzy wybranych działań. W projekcie odwołujemy się do odradzających się tradycji słowiańskich, kultywowanych przez nacje z kręgu kulturowego, który stanowi zakres zaplanowanych wydarzeń. Będzie to świetna okazja do integracji wielokulturowego środowiska naszego miasta.

W ramach projektu realizowanego od maja do lipca odbędą się:
– spotkanie autorskie z Łukaszem Wierzbickim,
– spotkanie autorskie z Jakubem Bobrowskim i Mateuszem Wroną,
– prelekcja dr Moniki Bisek-Grąz nt. Ślęży,
– prelekcja Małgorzaty Mazurek nt. historii i świata praprzodków Słowian,
– prelekcja Natalii Kościńskiej nt. motywów słowiańskich w literaturze,
– spektakl narracyjny w wykonaniu aktora z „Karawany Opowieści”,
– warsztaty muzyczne, plastyczne, rękodzielnicze, artystyczne,
– wystawa Agaty Zarzyckiej „Boginie” cykl inspirowany panteonem słowiańskich bóstw i demonów,
– wystawa Małgorzaty Mazurek i Teresy Kuzio „Współczesna Słowianka” inspirowana dziedzictwem Słowian,
– imprezy plenerowe: „spacer zielarski” prowadzony przez biologa Michała Konkela, zajęcia ruchowe „Gimnastyka słowiańska” prowadzona przez Małgorzatę Mazurek, pokaz ognia wałbrzyskiej Grupy IMPULS.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Partnerstwo dla książki – państwowego funduszu celowego w kwocie 20 000,00 zł.