Akademia Nowoczesnego Bibliotekarza

Akademia Nowoczesnego Bibliotekarza to projekt dofinansowany w ramach programu Partnerstwo dla książki, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zakłada realizację cyklu szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe kadry bibliotecznej z zakresu najistotniejszych dla rozwoju bibliotek obszarów: sprawnego zarządzania zespołem, efektywnej pracy z użytkownikiem w każdym wieku, budowania atrakcyjnej oferty bibliotecznej. Jest adresowany do aktywnych zawodowo bibliotekarzy z terenu miasta oraz powiatu wałbrzyskiego.

Przyświeca mu zasada: „Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją”(A. Despinoix), szczególnie ważna w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Konieczność rozwoju zawodowego bibliotekarzy jest w dzisiejszych czasach nieodzowna. Tylko dobrze zarządzany, silny i stale doskonalący się zespół jest w stanie sprostać obecnym wyzwaniom zawodowym.

Na projekt złożą się szkolenia realizowane w formule online:

I. Cykl szkoleń dla kadry kierującej zespołami pracowniczymi w zakresie podnoszenia kompetencji liderskich i komunikacyjnych:
1. Jak zbudować dobry zespół w bibliotece – warsztaty budowania wspólnych strategii w oparciu o potencjał i wspieranie rozwoju jednostek.
2. Komunikacja a współpraca – szkolenie w zakresie budowania dobrej komunikacji w zespole.
3. Organizacja pracy zdalnej w bibliotece.

II. Cykl szkoleń dla pracowników merytorycznych w zakresie podnoszenia jakości pracy:
1.Techniki kreatywne w pracy bibliotekarza – warsztat technik generowania i selekcji pomysłów w codziennej pracy.
2. Standardy obsługi klienta i proaktywne podejście do pracy z klientem w bibliotece – szkolenie w zakresie budowania wizerunku profesjonalnego bibliotekarza.

III. Cykl szkoleń dla pracowników merytorycznych na temat wykorzystania nowych technologii w kontaktach z użytkownikiem:
1. Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem.
2. Podcast – jak od zera stworzyć ciekawy podcast?
3. Jak zainteresować odbiorcę w social mediach.

IV. Cykl szkoleń (on-line) dla bibliotekarzy w zakresie budowania oferty dla różnych grup użytkowników:
1. Książka wszystkimi zmysłami. Tworzenia scenariuszy poczytanek sensorycznych dla dzieci (2-5 lat).
2. Co czyta młodzież – jak i czym przekonać nastolatków do lektury.

Czas realizacji: kwiecień – wrzesień 2020 r.

Partnerzy projektu:
– Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu;
– Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło Wałbrzych.