Twórczość

Ścieżką konieczną (1957),
Chcę zbliżyć (1959),
W czas chłodu (1960),
Żelazne studnie (1972),
Na dnie powietrza (1963),
Ponad widzianym (1967),
Gaje tańczą (1969),
Wiersze wybrane (1972),
Dom pięciu słońc (1974),
Równoleżnik gołębia (1980),
Biały cyprys (1980),
W słońcu zagłębia (wybór),
W blasku istnienia (1994),
Głazom z Carrary (1995),
Śladami sensu (1995),
Jaskółki jutra (wybór),
Jak ptakom i Aniołom (2006).